december 2015 - Aandacht voor zorg en onderwijs

Niet over de mensen praten, maar in gesprek met hen die weten hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Dat was de doelstelling die de VVD Nissewaard voor zichzelf formuleerde. Bijna een jaar geleden werden taken op het gebied van onderwijs, zorg en werk door het Rijk toevertrouwd aan de gemeenten. Deze enorme operatie staat bekend als de ‘drie decentralisaties’ en heeft het afgelopen jaar veel impact gehad op de samenleving. De kranten puilden uit van wat er goed, maar vooral ook niet goed was gegaan. Nu we een jaar op stoom zijn, voelt de fractie de behoefte om de balans op te maken. Hoe is de situatie hier in Nissewaard? Waar staan we? Wat gaat goed, wat moet beter? Om die vragen te beantwoorden organiseerde Emanuel Geurts een drietal bijeenkomsten, waarvan er één vorige week plaatsvond. ‘Vorige week spraken we met mensen die in het onderwijs werkzaam zijn; iemand die voor de klas staat in het voortgezet speciaal onderwijs, de locatieleider van een basisschool voor leerlingen met gedragsproblematiek en de directeur van een onderwijsgroep. Door naar hen te luisteren en in gesprek te gaan over hun ervaringen, doen we veel kennis op over het onderwijsveld,’ begint Geurts, fractievoorzitter. ‘Waardevolle kennis, die ons helpt om het beleid van de gemeente verder te ontwikkelen. In het nieuwe jaar hebben we afspraken met mensen die werkzaam zijn in de zorg en in de re-integratie.’

Door op de onderstaande bijlage te klikken, kunt u de nieuwsbrief van december 2015 openen.

Wij wensen u veel leesplezier!