Inburgeren in Nissewaard: een succes of niet?

'In 2013 is het nieuwe inburgeringsstelsel in werking getreden. Uit het rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat het percentage van migraten die voor het inburgeringsexamen slaagt, is gedaald van 80% naar 39%', begint Angelique Twisker, raadslid VVD Nissewaard.

'Primair gaat de gemeente niet over inburgering, maar de negatieve effecten van het niet behalen van een inburgeringsdiploma - het niet kunnen krijgen van werk, het niet kunnen volgen van een opleiding, afhankelijker zijn van instanties - , krijgt de gemeente wel op haar bordje. Goed inburgeren is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen integreren in je nieuwe land.

Wij hebben wethouder Van der Schaaf gevraagd om de VVD meer inzicht te geven in hoe succesvol dit verloopt in Nissewaard. Wat gaat goed, wat moet beter?'