Standpunten

 • Veiligheid

  Openbare orde

  Om je veilig en vrij te kunnen voelen, is een goed veiligheidsbeleid een absolute noodzaak.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Veiligheid in de buurt

  Een wijk- en kerngerichte aanpak van veiligheid is belangrijk; elke buurt krijgt een eigen aanpak.

  Lees meer
 • Economie

  Agrarische sector

  De agrarische sector is van grote economische betekenis en is ook een belangrijk voor het landschap in Nissewaard.

  Lees meer
 • Economie

  Arbeidsmarkt en onderwijs

  In onze regio biedt een baan in de techniek veel kansen op een goede toekomst.

  Lees meer
 • Economie

  Duurzaamheid

  Duurzaamheid is een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van economisch rendement.

  Lees meer
 • Economie

  Ondernemerschap

  Het mkb is de banenmotor voor elke gemeente. De VVD is voor ondernemers partner in business.

  Lees meer
 • Economie

  Werk en inkomen

  Mensen die tijdelijk van de gemeente afhankelijk zijn voor hun inkomen, leveren een tegenprestatie in de stad.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Afvalstoffenheffing

  Wij zijn voorstander van een systeem van afvalscheiding dat loont voor de inwoners.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Dierenwelzijn

  De meeste huisdiereigenaren gaan liefdevol om met hun dier. Mensen die hun huisdier mishandelen worden hard aangepakt.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Groen en water

  De VVD is trots op de groene uitstraling van de gemeente en de diversiteit van de natuur.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Verkeer en vervoer

  Goede bereikbaarheid is een belangrijk speerpunt van de VVD.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Wijken en kernen

  Verantwoordelijkheid voor een goed onderhouden buitenruimte is een belangrijke taak voor de gemeente.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Wonen

  Nissewaard is een aantrekkelijke gemeente om te wonen.

  Lees meer
 • Samenleving

  Cultuur

  Een goed cultuuraanbod, dat grotendeels door de markt wordt gefinancierd maakt Nissewaard aantrekkelijk.

  Lees meer
 • Samenleving

  Integratie

  We staan voor een tolerante samenleving waarbij iedereen de handen uit de mouwen steekt en meedoet.

  Lees meer
 • Samenleving

  Jeugd(zorg) en onderwijs

  Als ouders en kinderen een probleem hebben, dan kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg.

  Lees meer
 • Samenleving

  Sport en welzijn

  Sport draagt bij een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten.

  Lees meer
 • Samenleving

  Zorg/WMO

  Een plan om meer mensen actief te krijgen in de zorg of in het verenigingsleven is noodzakelijk.

  Lees meer
 • Algemeen

  Dienstverlening

  Contact met de gemeentelijke overheid moet op een gemakkelijke en laagdrempelige manier mogelijk zijn, bijvoorbeeld met een app.

  Lees meer
 • Algemeen

  Financiën

  Om de taken en ambities voor de inwoners waar te kunnen maken, is een gezonde financiële huishouding een must.

  Lees meer
 • Algemeen

  Gemeentelijke organisatie

  Een kleine, efficiënte overheid, betekent een beperkt ambtelijk apparaat van goede kwaliteit.

  Lees meer
 • Algemeen

  Liberale uitgangspunten

  De VVD gaat ervan uit dat mensen de ambitie hebben iets te willen maken van hun leven.

  Lees meer
 • Algemeen

  Nissewaard

  Inwoners zijn in de eerste plaats inwoner van hun eigen kern of wijk waarmee ze verbondenheid voelen.

  Lees meer
 • © Google maps

  Algemeen

  Voorne-Putten

  Samenwerken is geen doel op zich; ook voor Nissewaard geldt dat er sprake moet zijn van aantoonbare meerwaarde.

  Lees meer