Geen nieuwe windmolens langs Voedingskanaal

© VVD Nissewaard

'Steun van VVD Rotterdam in windmolendiscussie'

De Rotterdamse VVD-fractie had voor donderdag 22 juni een raadsdebat aangevraagd met wethouder Langenberg. Volgens de fractie zijn er veel betere locaties denkbaar en mogelijk om de overlastgevende turbines die dichtbij Heenvliet en Geervliet staan naar toe te verplaatsen.

Igor Bal, raadslid VVD Nissewaard: ‘Wij zijn blij met de steun die de Rotterdamse VVD geeft aan onze inwoners. De sleutel ligt in Rotterdam, de molens staan immers op Rotterdams grondgebied. Als VVD Nissewaard lobbyen we hier samen met andere partijen in de gemeenteraad al lang voor. Gelukkig ziet Rotterdam de problemen die er zijn in Heenvliet en Geervliet ook en zijn er partijen die aan een goede oplossing willen werken voor de inwoners van de beide kernen.’

In de commissie Leefomgeving werd dinsdag 20 juni door Gert Kabbedijk, raadslid VVD Nissewaard, daarom een oproep aan de andere raadsfracties gedaan om contact te zoeken met de politieke collega’s in Rotterdam en dit initiatief van de VVD Rotterdam in hun raad kracht bij te zetten. Samen sta je sterker!'

De Rotterdamse gemeenteraad heeft met meerderheid van stemmen een motie van de VVD en de PvdA aangenomen waarin besloten wordt om na de exploitatietermijn (17 jaar)  van de windmolens langs het Voedingskanaal /  Hartelkanaal het bestemmingsplan te wijzigen zodat er geen windturbines meer toegestaan worden.

'Bewoners van Geervliet en Heenvliet ervaren behoorlijke overlast. Het is onbegrijpelijk dat de windmolens er mogen blijven staan', stelde Jan-Willem Verheij (VVD). Een motie om te onderzoeken wat de kosten van verplaatsing van in ieder geval de twee meest overlastgevende turbines werd verworpen. Volgens de VVD kan het geld dat anders uitgegeven wordt aan planschade, juridische kosten en omgevingsfonds beter besteed worden. Er wordt namelijk gewerkt aan een omgevingsfonds, waarmee overlastbeperkende maatregelen gefinancierd kunnen worden.