VVD spreekt steun uit voor pilot nachtmetro

De nachtmetro is een onderwerp dat de regio en dus ook Nissewaard al een tijdje bezig houdt. Afgelopen week is er een besluit genomen over de dienstregeling voor de pilot ‘nachtmetro’ die vanaf eind december gedurende één jaar een uur extra zal doorrijden op vrijdagen en zaterdagen. In tegenstelling tot wat velen denken gaat het dus niet om de hele nacht, maar om twee ritten extra op de D lijn en twee ritten extra op de C lijn, zo blijkt uit een bericht van VVD- wethouder Henk de Graad.

De VVD-fractie is de afgelopen tijd terughoudend geweest op het gebied van de nachtmetro, omdat Nissewaard beschikt over een zeer fijnmazig BOB-busnetwerk en bovenal veel direct omwonenden langs de metrobaan extra geluidsoverlast kunnen gaan ervaren. VVD-Raadslid Gert Kabbedijk reageert nu positief op het besluit van het college: ‘Als je merkt dat het hoe dan ook gaat gebeuren, de regio voert de pilot nachtmetro hoe dan ook uit, dan moet je zorgen dat je over de belangrijkste bezwaren met de regio in gesprek gaat, afspraken maakt met concrete maatregelen, zodat voor Nissewaard de scherpe kantjes van het voorstel afgaan en er dus een beter plan voorligt. Dat heeft de wethouder gedaan.’ Hij vervolgt: ‘Nu de nachtmetro reizigers vervoert van en naar Metrostation Spijkenisse Centrum, is de overlast voor direct omwonenden tot een minimum beperkt en heeft Nissewaard wel de voordelen van de nachtmetro. Ik ben voor de omwonenden blij dat de metro in een laagtempo zonder reizigers en met gedoofde lichten doorrijdt naar de Akkers, dit is noodzakelijk om van spoor te wisselen, maar dit zal naar verwachting weinig overlast opleveren.’

Kabbedijk besluit: ‘Dit was een van de eerste uitdagingen voor onze nieuwe wethouder. Wij, en met ons veel inwoners van onze gemeente, zijn blij met zijn inzet die tot een betere pilot heeft geleid!’

Komende periode zal nauwgezet worden gevolgd hoe de ervaringen van reizigers en omwonenden zijn, voordat een besluit al worden genomen over een vervolg van de pilot.