Collegeprogramma en definitieve kandidaten wethouders en fractie VVD bekend

Op 24 april jl. heeft het nieuwe college het programma en de wethouderskandidaten bekend gemaakt.

Samen voor elkaar!

Dinsdag 24 april is bekend gemaakt dat ONS Nissewaard, PvdA en VVD tot een akkoord zijn gekomen om de komende vier jaar Nissewaard te gaan besturen. 'Samen voor elkaar!'  is daarbij het motto. 


Igor Bal: 'De VVD is verheugd met dit akkoord. We kijken uit naar een prettige samenwerking binnen het college en de raad om Nissewaard de komende jaren nog prettiger te maken voor onze inwoners en ondernemers!' 


In de gemeenteraadsvergadering van gisteravond zullen de vijf wethouderskandidaten worden voorgedragen namens de coalitiepartijen. Voor ONS Nissewaard zijn Martijn Hamerslag, Jan Willem Mijnans en Leon Soeterboek ge├»nstalleerd  de PvdA vaardigt Wouter Struijk af en namens de VVD wordt Igor Bal  door de fractie naar voren geschoven.  De fractie ondersteunt de kandidatuur van Bal vanwege zijn kennis van de lokale politiek en zijn ambitie om Nissewaard te versterken.  Bal is zittend raadslid sinds 2015 en was lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart.


Fractievoorzitter Rogier van Veen: 'We hebben de kandidatuur van Igor goed

inhoudelijk overwogen. Daarbij is ook gekeken naar de werkzaamheden van zijn vader voor de gemeentelijke organisatie. Na het doorlopen van een zorgvuldig proces waarbij ook een extern bureau is ingeschakeld, is geconcludeerd dat voor het goed functioneren van het openbaar bestuur deze situatie aandacht vraagt. Dat betekent dat er concrete werkafspraken zijn gemaakt die direct na de installatie van Igor van kracht zullen zijn en tevens wordt gekeken naar een structurele oplossing.' 


Het doorschuiven van Igor betekent ook dat Marijke van der Velden namens de VVD inschuift in de fractie. Zij is gisteren eveneens ge├»nstalleerd.