VVD Nisswaard staat achter Voorne Putten Werkt

© VPW 2018

Iedereen in Nederland kan een bijdrage leveren aan onze samenleving, ook mensen in de bijstand, hoe klein deze bijdrage misschien ook is. Tegelijkertijd wordt op die manier gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van de mensen. Dat is het doel van de participatiewet. Het is een grote hervorming, waarbij er wordt gekeken naar wat iemand wél kan, in plaats van weg te zetten in een uitkering. 


In de gemeente Nissewaard voert Voorne Putten Werkt sinds 2017 deze wet uit. Een bedrijf waar de VVD Nissewaard trots op is! Zo'n 700 cliënten met verschillende achtergronden worden hier begeleid naar werk, doen een tegenprestatie of werken op een beschermde plek. Afgelopen juni nog is de Nissewaardse VVD op werkbezoek geweest bij Voorne Putten Werkt en heeft toen gesproken met enthousiaste cliënten. 


‘Ik was dan ook geschokt van de negatieve beeldvorming die ontstond na verschillende insprekers in de commissievergadering van afgelopen donderdag’, vertelt Angelique Twisker, raadslid voor de Nissewaardse VVD. 'Helaas werd tijdens het debat pijnlijk duidelijk dat er geen klachten binnengekomen waren bij de betreffende wethouder, bij de politieke partijen die in de raad zitten én er is geen gebruik is gemaakt van de klachtenprocedure bij Voorne Putten Werkt zelf. '


‘Als er zaken niet goed lopen dan moet daar serieus naar gekeken worden. Mogelijk leidt dat tot aanpassingen in de uitvoering. Aan het krijgen van een uitkering zijn rechten en plichten verbonden die wettelijk zijn bepaald, het krijgen van een uitkering is niet vrijblijvend. De tijd van passiviteit is voorbij en ik kan me zo voorstellen dat niet iedereen daar blij mee is. Gelukkig dragen de meeste mensen hun steentje graag bij en dat geldt ook voor de mensen met een uitkering,' eindigt Angelique Twisker.