VVD pleit voor prioritering in veiligheidsbeleid

VVD pleit voor prioritering in veiligheidsbeleid

 

De Nissewaardse VVD is blij met de extra politie-inzet die Nissewaard in het

meerjarenbeleidsplan van de politie RotterdamRijnmond krijgt toebedeeld.

Fractievoorzitter Rogier van Veen: 'Dit is een eerste stap in de goede richting,

maar volgens de Nissewaardse VVD nog niet goed genoeg. Immers, veiligheid is

dé kerntaak van de overheid; niemand anders kan en mág er voor zorgen dat

iedereen veilig over straat kan.'

 

In de commissievergadering Bestuur van vorige week werd gesproken over het

meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van de politie. De basis hiervan ligt in de

lokale veiligheidsplannen van alle gemeenten in het Rijnmondgebied.

'Ik vind het jammer dat de vorige raad in het eigen lokale veiligheidsplan van

Nissewaard geen keuzes heeft durven maken. Immers, de beschikbare

politiecapaciteit is structureel onderbezet, dus we kunnen niet overal prioriteit

aan geven.'

 

De Nissewaardse VVD kiest daarbij voor het prioriteit geven aan High Impact

Crimes, zoals woninginbraken en roofovervallen; zaken die de inwoner direct

en persoonlijk raken.

Ook pleit de VVD voor wat betreft de verdeling van de beschikbare

politiecapaciteit, voor het laten meewegen van wat gemeenten zélf uittrekken

aan financiën en mankracht op het gebied van veiligheid. Rogier van Veen: 'Het

is een politieke keuze voor gemeenten hoeveel inzet ze zelf plegen voor een

veilige stad. De gemeente Nissewaard kiest er in haar coalitieprogramma voor

om haar verantwoordelijkheid voor extra veiligheid te nemen, zoals extra geld

voor buurtpreventie en de voortzetting van het bestaande cameratoezicht.

Daar mag iets tegenover staan in de vorm van extra politiecapaciteit.'