De Nissewaardse VVD is blij met aanpak Sterrenkwartier Hoog

De Nissewaardse VVD is blij met aanpak Sterrenkwartier Hoog

 

Voor het trekken van nieuwe inwoners en het behouden van bestaande wijkbewoners, zijn

kwalitatief goede wijken en plezierige woningen nodig. Hierbij is een gevarieerd

woningaanbod belangrijk, zodat er voor iedereen een plekje is.

Sterrenkwartier hoog heeft nu een eenzijdig woningaanbod en is toe aan een grondige

renovatie. De VVD is daarom blij met de eerste stappen van de herstructurering van

Sterrenkwartier.

Fractielid Marijke van der Velden: “De VVD wil dat onze buurten staan als een huis, zodat je

fijn thuiskomt en trots kunt zijn op de buurt. Sommige wijken zoals Sterrenkwartier laten

zien dat na jaren van trouwe dienst extra aandacht nodig is. Net zoals een huis na een aantal

jaar aan een nieuwe badkamer toe is, geldt dat ook de buurt na jaren van trouwe dienst een

opknapbeurt verdient.”

Wethouder Bal (VVD) zei hierover in de raadscommissie: "Door met bewoners, corporaties

en andere betrokken partijen een plan van aanpak te maken, wordt geïnvesteerd in de zaken

die we allemaal belangrijk vinden. Daarbij gaat het om woonkwaliteit, maar ook om het

onderhoud van het groen en de straat.”

Met het door de gemeenteraad ter beschikking te stellen krediet kan de

bestemmingsplanprocedure worden opgestart en kan er een ontwerp van de openbare

ruimte worden gemaakt. De verwachting is dat de eerste fase van Sterrenkwartier hoog eind

2020 gereed is.