Nissewaardse VVD: Bijstandsfraude mag nooit lonen

Nissewaardse VVD: Bijstandsfraude mag nooit lonen

 

De VVD Nissewaard vindt fraude en dus ook bijstandsfraude onacceptabel. Nu de Centrale

Raad van Beroep in hoger beroep heeft geoordeeld dat de gemeenten ook in het buitenland

onderzoek mogen doen naar het vermogen en inkomen van bijstandsgerechtigden en dat

het bewijs rechtsgeldig is, heeft de fractie van de Nissewaardse VVD in de afgelopen

commissievergadering Sociaal Domein gevraagd hoe het nu zit.

 

'Het is goed van wethouder Bal (VVD) te horen dat de gemeente Nissewaard er bovenop zit’,

vertelt Angelique Twisker, raadslid voor de VVD.

 

Als er een redelijk vermoeden van bijstandsfraude is doet de Gemeente Nissewaard

onderzoek naar het vermogen en inkomen van bijstandsgerechtigden, ook in het buitenland.

Het onderzoek wordt gedaan door een extern bureau op no cure no pay-basis met goed en

snel resultaat. Dat deed de gemeente al voor de uitspraak en dat doen ze nog steeds.

'Dit is goed om te horen want bijstandsfraude mag niet lonen,‘ eindigt Angelique Twisker.