De Nissewaardse VVD is blij met herstelplan Bernisse

© De Nissewaardse VVD

De Nissewaardse VVD is blij met herstelplan Bernisse

 

De Nissewaardse VVD is blij dat het waterschap komt met een herstelplan van de Bernisse na de wilgenkap die in 2017 heeft plaatsgevonden. Het waterschap is aan de slag gegaan met een ontwikkelplan om de natuurbeleving weer terug te brengen in het Bernisse gebied. Hierbij heeft het waterschap de samenwerking gezocht met het recreatieschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Nissewaard. Ook hebben er bewonersavonden plaatsgevonden om de wensen van de gebruikers in kaart te brengen.

 

Marijke van der Velden (raadslid voor de Nissewaardse VVD) geeft aan dat ze blij is dat er eindelijk gestart is met het herstellen van de Bernisse. “De kaalslag in de Bernisse had nooit mogen plaats vinden. Door symbolisch drie wilgen terug te planten, heeft de Nissewaardse VVD dat al onderstreept en een uitnodiging aan het Waterschap gedaan deze kaalslag ongedaan te maken. Het is goed te vernemen dat het waterschap er nu werk van gaat maken om dit gebied te herstellen. “

 

VVD-collegaraadslid Angelique Twisker vult daarop aan: “In de weg die nu bewandeld wordt, wordt ingestoken op participatie vanuit de omgeving. Dit kunnen we alleen maar toejuichen en is ons inziens de enige en juiste route voor een zorgvuldig herstel.”

 

De uitvoering van het herstelplan zal naar verwachting de tweede helft van 2019 plaats vinden.