Inburgering begint bij de Nederlandse taal

Elke inwoner van Nissewaard spreekt Nederlands

‘Bij alles wat je doet is taal van ongelofelijk groot belang. Een boodschap doen, de dokter bellen, tijdens je werk of een gesprek met de juf op de school van je kind’, begint Angelique Twisker, raadslid voor de Nissewaardse VVD. ‘De Nederlandse taal spreken is noodzakelijk om je goed te kunnen redden in onze samenleving. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet voor iedereen. In de nieuwe inburgeringswet krijgen gemeenten nieuwe mogelijkheden om iedereen die in Nederland komt wonen en woont Nederlands te laten leren.’

 

Ze vervolgt: ‘Omdat het goed beheersen van het Nederlands cruciaal is om volwaardig mee te draaien en je verantwoordelijkheden in de samenleving goed in te kunnen vullen, hebben wij het college gevraagd ook gezinsmigranten en oud-inburgeraars bij wie Nederlands leren in het verleden niet goed genoeg is gelukt, ook scherp in beeld te houden en hen op taaltrajecten te plaatsen. Met maar een doel: in Nissewaard spreekt iedereen Nederlands en doet iedereen mee!’