Algemene beschouwingen Perspectiefnota Fractie Nissewaardse VVD

Fractievoorzitter Angelique Twisker duidt tijdens de Algemene Beschouwingen van de Nissewaardse gemeenteraadsvergadering van 7 Juli 2021 waar de Nissewaardse VVD belang aan hecht om in een gezonde, veilige en prettige gemeente te kunnen wonen, werken en leven.

Angelique Twisker

© VVD Nissewaard

Voorzitter,

Voor ons ligt de Perspectiefnota 2022-2025.

Ik schets u vanavond een perspectief, ons perspectief, een ander perspectief.

Voorzitter,

Waar wij vorig jaar in november 2021 de begrotingsbehandeling nog digitaal moesten doen vanwege COVID-19, zitten wij nu gelukkig weer fysiek bijeen voor de behandeling van de Perspectiefnota. Belangrijk, want politiek is en blijft een contactsport. Je kan je verhaal niet anders beginnen dan door stil te staan bij de grote effecten van COVID-19 op de samenleving . Wat dit voor de toekomst gaat betekenen is voor een groot deel nog onbekend, maar 1 ding staat vast: Onze inwoners en ondernemers hebben zich van een enorme veerkracht getoond en daar mogen mega trots op zijn!

De Nissewaardse VVD ziet een aantal grote uitdagingen voor de toekomst waar we ons goed op voor moeten bereiden. In lijn met de veerkracht die wij bij onze inwoners en ondernemers zien, zal de VVD haar perspectief schetsen op de toekomst, waarin we risico’s benoemen, maar kansen moeten grijpen, zodat  Nissewaard nog fijner wordt  om te wonen, werken en te leven.

Op het gebied van Werk en Inkomen zijn er goede resultaten  geboekt, waarmee we een zilveren medaille behalen in de regio. Een mooie erkenning voor een echt verschil in het leven van mensen. Meer inwoners aan het werk. Dát is het verhaal achter de abstracte cijfers.

Echter, de rode draad door de perspectiefnota heen is het dreigende tekort op het gebied van de jeugdhulp en de wet maatschappelijke ondersteuning. Tekorten die elke perspectiefnota worden voorspeld en met elke begroting realiteit worden; voorzitter, het is helaas een negatieve trend. De middelen vanuit het Rijk zijn al jaren onvoldoende. Gevolg is een stevige lobby vanuit de VNG, arbitrage en een uitkomst die helpt dit probleem tijdelijk te verminderen. Maar daarmee zijn we er nog niet.

Het perspectief dat de Nissewaardse VVD vanavond óók wil schetsen, de andere kant van de medaille. Onze gemeente betaald steeds meer aan zorg en de reserve van het Sociaal Domein is leeg.  De realiteit is, dat als het tij niet wordt gekeerd, onze inwoners de komende jaren niet meer kunnen rekenen op onze voorzieningen, het zwembad, de sporthal, maar misschien ook het groenonderhoud. Zaken die ook belangrijk zijn voor onze inwoners. Geld, voorzitter, kan maar een keer worden uitgegeven. Uitgaven op het gebied van zorg zijn belangrijk. Wij staan niet alleen voor de inwoners die goede zorg nodig hebben, maar zullen waakzaam zijn naar de behoefte van álle inwoners. Wij politici zijn geen belangenbehartigers, maar belangenafwegers. Wij moeten keuzes maken.

Er zijn de afgelopen jaren al goede stappen gezet in het Sociaal Domein. Maar geven deze stappen het gewenste resultaat? Voor de Nissewaardse VVD is het duidelijk: de kaders staan, het beleid is geschreven, het beoogde resultaat wordt slechts deels behaald en de spaarpot van het Sociaal Domein is leeg.

Het college heeft goede hoop dat er meer geld naar de gemeente komt, maar die hoop neemt het risico nog niet weg. Hoop doet leven, maar van hoop kun je niet leven. De Nissewaardse VVD vraagt het college daarom om uiterlijk in november bij de begrotingsbehandeling een drietal scenario’s uit te werken, gebaseerd op een Rijk dat mogelijk onvoldoende middelen voor de gemeente in het sociaal domein beschikbaar stelt.  Op deze wijze nemen we onze verantwoordelijkheid om als raad en college het laatste puzzelstuk te leggen om een toekomstbestendig sociaal domein voor onze inwoners te creëren.

Voorzitter, terug naar de kansen. De drie B’s: bouwen, bouwen, bouwen. De buurjongen, je tante, onze ouders: wonen waar je wilt en hoe je wilt, is nog niet voor iedereen mogelijk. We hebben daarin een verantwoordelijkheid. Er is een groot tekort aan woningen. We zien dat het college in volle vaart plannen maakt en uitvoert om dit woningtekort in Nissewaard met ruim 2.000 woning terug te dringen. Bijvoorbeeld nieuwe buren te verwelkomen naast het gemeentehuis of met 6 nog te bouwen woontorens aan de Oude Maas. We willen dat jongeren in onze gemeente een plek kunnen vinden en dat ouderen een keuze kunnen maken of ze naar een gelijkvloerse woning willen verhuizen.

Voorzitter, wij zijn trots op de resultaten maar wij willen nog een tandje bij. Sneller bouwen, meer inwoners een huis. Welke kansen ziet het college om de woningbouwplannen verder te versnellen en wat heeft het college hiervoor nodig van de raad?

Voorzitter, ondernemend Nissewaard heeft een zware tijd achter de rug. We zien een college dat meedenkt om hen weer de wind in de zeilen te geven. De VVD fractie zal daartoe een motie indienen om in de praktijk onderzoek te doen naar Blurred Concepts, het bekende Wijntje bij de Kapper! Dit gaat bijdragen aan een betere beleving bij de consument.

Voorzitter, bij de VVD staat veiligheid zeer hoog op de agenda, en gelukkig staat dit ook hoog op de agenda bij het College. Veiligheid is 1 van de belangrijkste randvoorwaarden om in Nissewaard fijn te kunnen wonen, werken en leven. We zien dat het college een passend bedrag uittrekt voor extra cameratoezicht bij de metrostations naar aanleiding van een aantal steekincidenten. Maar alleen repressief toezicht is niet afdoende wat de VVD betreft. De VVD herhaalt hier dan ook nogmaals de wens om ook proactief te zijn. Daar waar nodig zal het College de VVD altijd vinden als partner in de Veiligheid, zeker als het gaat om innovatieve oplossingen. De VVD zou tenslotte graag het aantal High Impact Crimes structureel, jaar na jaar, zien dalen.

Voorzitter, de duurzaamheid. De Raad heeft met de RES 1.0 een belangrijke stap naar een energie neutraal Nissewaard gezet. Wij willen onze inwoners ondersteunen waar mogelijk om dit tot een succes van ons allemaal te maken in een passend tempo. De Nissewaardse VVD zal straks een motie indienen om een duurzaamheidsbeslisboom te realiseren. Voor de VVD zal voorop blijven staan: betaalbare vergroening voor iedereen. Met nadruk op betaalbaar!

Voorzitter, ik rond af. De VVD herkent zich in de Perspectiefnota die voorligt. Dit is de laatste Perspectiefnota van dit College. Er zijn veel resultaten geboekt. Door scherpe keuzes te blijven maken en met optimisme naar onze gemeente te blijven kijken, zorgen we voor een nog mooier Nissewaard!