Eindelijk meer geld van het Kabinet voor jeugdhulp!

Afgelopen week kwam vanuit de Rijksoverheid het goede nieuws naar buiten dat er voor de Nederlandse gemeenten eenmalig 613 miljoen euro extra beschikbaar wordt gemaakt voor de acute problemen in de Jeugdzorg.

Afgelopen week kwam vanuit de Rijksoverheid het goede nieuws naar buiten dat er voor de Nederlandse gemeenten eenmalig 613 miljoen euro extra beschikbaar wordt gemaakt voor de acute problemen in de Jeugdzorg. “Wat de Nissewaardse VVD betreft zou het besteed moeten worden aan het zo snel mogelijk wegwerken van de wachtlijsten voor de jeugdzorg en het geld inzetten daar waar dit het meest nodig is, echter is hiermee het structurele probleem nog lang niet opgelost!”, zo begint Angelique Twisker namens de Nissewaardse VVD.

Al sinds de Jeugdzorg is over gegaan naar de gemeenten in 2015 is het worstelen met de kosten van onder andere de langdurige en complexe zorg voor onze jeugd. De uitvoering van deze taken is in de basis een goede zet volgens de Nissewaardse VVD, lokaal kennen we immers de behoefte van onze jongeren het beste. Jongeren die hulp nodig hebben horen dit ook te krijgen. Door het lokale werk is het aantal jongeren dat jeugdhulp nodig heeft wel de afgelopen paar jaar fors gestegen.

“Wat je ziet is dat de coronapandemie ook de jeugd hard raakt en dat de druk op de jeugdzorg op dit moment extra toeneemt.”, begint Angelique Twisker, fractievoorzitter en woordvoerder jeugdbeleid namens de Nissewaardse VVD. “De extra middelen geven tijdelijk ruimte en lucht aan de gemeente en dat is fijn”, vervolgt Twisker. “De Nissewaardse VVD is benieuwd naar hoe de middelen, die uiteindelijk met een verdeelsleutel zullen doorvloeien naar onze gemeente, ingezet gaan worden. Wij zullen de wethouder in de komende raadsvergadering vragen om ons op de hoogte te houden van de besteding van deze middelen.”