Kleinschalige woningbouw voor de kernen

De Nissewaardse VVD heeft het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met verschillende partners in de kleine kernen om zich te verdiepen in de wensen en ambities die er leven.

De Nissewaardse VVD heeft het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met verschillende partners in de kleine kernen om zich te verdiepen in de wensen en ambities die er  leven. Voor de VVD is het van groot belang dat de dorpskernen vitaal blijven. Dit door het gericht ontwikkelen van woningbouw op een paar locaties om te zorgen voor doorstroming op de woningmarkt,  scholen en sportaccommodaties te verbeteren en de kernen beter te verbinden met het Bernissegebied. Het is vooral voor jongeren en ouderen lastig om een woning te vinden, er is vooral een tekort aan gelijkvloerse woningen. Zodat ouderen die graag in hun kern willen blijven wonen dat ook kunnen en er gelijktijdig woningen voor jongeren vrijkomen.

“We hebben de wens om in Heenvliet wat woningbouw toe te voegen en in Zuidland door het Bernissegebied door woningbouw beter aan Zuidland te verbinden. Dit is ook beschreven in het coalitieakkoord om te bouwen richting de Bernisse ” geeft VVD raadslid Willem van Staalduinen aan. Een belangrijke beperking voor het verder kunnen ontwikkelingen in de Noordrand van de gemeente zijn de geluidsnormen vanuit de Botlek, en de extra geluidsruimte welke Rotterdam op dit moment onderzoekt. “Als VVD roepen wij het college op om in hun gesprekken te bepleiten dat de geluidsruimte die de Rotterdamse Haven wil hebben, geen extra belemmeringen voor Nissewaard mag opleveren en er ook in Geervliet in de toekomst nieuwbouw mogelijk blijft”, vervolgt van Staalduinen.

Het Ontwikkelperspectief vitale kernen Nissewaard ziet de VVD als een uitnodiging aan initiatiefnemers om in gesprek kunnen gaan met de gemeente. Met als doel dat initiatieven die de kernen leefbaar houden door de ontwikkelingen in de  kernen en het open landschap herkenbaar blijven voor de inwoners van Nissewaard.