"Een Veilig Nissewaard: Prioriteit voor iedereen"

De Nissewaardse VVD heeft de afgelopen periode stevig ingezet op veiligheid, maar ook gelet op het veiligheidsgevoel van onze inwoners.

De Nissewaardse VVD heeft de afgelopen periode stevig ingezet op veiligheid, maar ook gelet op het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Onder andere door november vorig jaar een motie in te dienen “Veilig Nissewaard” hebben wij het college van B&W gevraagd om na te denken over de toekomst, en wat ervoor nodig is om Nissewaard veiliger te maken en te houden.

Inmiddels heeft het college daar een voorstel op voorbereid hoe dit vorm kan krijgen en de Nissewaardse VVD is vooral positief over het uitbreiden van camera toezicht rondom metrostations. Vooral bij station Heemraadlaan, omdat daar nu helaas een aantal steekincidenten heeft plaatsgevonden en daarom het preventief fouilleren nog toegestaan is.

“Onze burgemeester moet nu namelijk halfjaarlijks het OM om toestemming vragen om door te gaan met preventief fouilleren,” zo begint Angelique Twisker, fractievoorzitter van de Nissewaardse VVD. “Wij zijn als VVD blij met de stappen die nu genomen zijn, en genomen gaan worden.”

“De Nissewaardse VVD is van mening dat we met deze uitwerking van de motie stappen in de goede richting zetten,” vervolgt Twisker, “maar zoals u van de VVD gewend bent en mag verwachten blijven wij kritisch op het veiligheidsbeleid en staan wij altijd open voor verbeteringen.”