Nissewaardse VVD voorstander van fraudebestrijding

Tijdens een debat over rechtmatigheidsonderzoeken in de bijstand heeft VVD-fractievoorzitter Angelique Twisker van zich laten horen.

Tijdens een debat over rechtmatigheidsonderzoeken in de bijstand heeft VVD-fractievoorzitter Angelique Twisker van zich laten horen. “Per jaar gaat er 35 miljoen euro belastinggeld op aan uitkeringen binnen de gemeente. Het is de taak van de gemeente ervoor te zorgen dat een ieder die hiervan gebruik maakt, hiervan geen misbruik maakt.”, aldus Twisker

Daar waar de discussie ging over de toekomst ziet de Nissewaardse VVD zeker heil in het eventueel gebruiken van een nieuw algoritme als hulpmiddel. “De Nissewaardse VVD is van mening dat er altijd een menselijke controle op moet plaats vinden. De menselijke maat moet de boventoon voeren. Als je één fout maakt, maakt dat je nog geen fraudeur”, zo vervolgt Twisker haar verhaal, “Ons uitkeringssysteem is gebaseerd op een solidariteitsbeginsel, het is een vangnet. Een vangnet mag echter nooit een hangmat worden.”

Voor de komende periode wacht de Nissewaardse VVD op de uitwerking van de scenario’s welke door het College zullen worden uitgewerkt. “De VVD is hierin een voorstander van een 10% controle, waarbij er tegelijkertijd ook gekeken wordt naar de individuele (gezins)situatie. De menselijke maat komt eerst, maar als er fraude geconstateerd wordt dan moet er gehandeld worden.”, zo besluit Twisker.