Een mooie omgevingsvisie Spijkenisse Centrum, nu de uitvoering!

De Nissewaardse VVD steunt de omgevingsvisie centrum Spijkenisse

De gemeenteraad heeft met breed draagvlak ingestemd met de omgevingsvisie van het centrum van Spijkenisse. De Nissewaardse VVD hield een warm pleidooi, omdat deze visie mogelijkheden biedt om woningen te bouwen en tegelijk de bereikbaarheid met het OV te versterken. Daarmee blijft dit deel van Spijkenisse goed bereikbaar en dat levert een aantrekkelijk vestigingsklimaat op voor de detailhandel.

“Het gebied rondom metro-busstation Spijkenisse Centrum kan de nieuwe locatie worden voor Nissewaard waar mensen kunnen leren, wonen, reizen, werken, beleven en elkaar ontmoeten,” aldus VVD raadslid Willem van Staalduinen. “De visie spreekt de ambitie uit om hier een fijne verblijfsplek te creëren, terwijl het op dit moment een sombere plek is van snel komen en gaan.”  

Omdat visies een fraai stuk papier kunnen zijn, maar buiten op straat niet direct iets verbeteren kijkt de Nissewaardse VVD reikhalzend uit naar de voorstellen van het college voor een kwaliteitsimpuls in het metro-busstation en bijpassende woningbouwplannen  voor studenten, young professionals en starters op de woningmarkt. Op die manier wordt het papier realiteit waar alle inwoners van profiteren.