Schonere bouwterreinen: minder zwerfafval op straat en in milieu

De Nissewaardse VVD stak de handen uit de mouwen tijdens de Landeijke Opschoondag. Onder het motto ‘een schoon welkom aan de nieuwe bewoners van onze gemeente’ gingen enthousiaste VVD’ers gewapend met grijpers, handschoenen en vuilniszakken de straat op.

De Nissewaardse VVD stak de handen uit de mouwen tijdens de Landeijke
Opschoondag. Onder het motto ‘een schoon welkom aan de nieuwe bewoners van
onze gemeente’ gingen enthousiaste VVD’ers gewapend met grijpers,
handschoenen en vuilniszakken de straat op.

De Nissewaardse VVD heeft helaas opnieuw geconstateerd dat er veel zwerfvuil op
straat is dat de omgeving vervuild, een onplezierige woonomgeving veroorzaakt en
dit zwerfvuil zorgt ook voor een soms bijna permanente vervuiling van het milieu.
De Nissewaardse VVD staat voor goed wonen!

De omgeving van het bouwterrein rondom de Haven viel daarbij extra op, net als de
rommel rondom de bedrijven in Haven Noord. ‘We vragen daarom het college op
welke manier ze met bouwers en ontwikkelaars afspraken hierover kunnen maken.
Het zwerfafval opruimen is één ding, zorgen dat het niet op straat komt is nog veel
beter!’, aldus VVD’er David Speters.

1. Op welke manier stimuleert de gemeente inwoners en ondernemers hun eigen
omgeving schoon te houden en vrij van zwerfafval?
2. Welke afspraken maakt de gemeente met bouwers en ontwikkelaars over het
schoonhouden van de bouwplaats en de omgeving van de bouwplaats?
3. De Nissewaardse VVD is van mening dat de bestaande afspraken onvoldoende
effectief zijn en de omgeving van bouwterreinen een stuk schoner kan en moet.
Welke inzet gaat de gemeente plegen om een verbetering te bewerkstelligen in
schone bouwplaatsen en de omgeving van bouwplaatsen?