VVD: ‘Het coalitieakkoord maakt geen keuzes en maakt de spaarpot leeg’

‘Het nieuwe college dat afgelopen week van start is gegaan, start met een lege agenda en trekt de spaarpotten van onze gemeente leeg. In het coalitieprogramma, dat dikker is dan het regeerakkoord, staan geen nieuwe woningbouwplannen, bestaande plannen in onze dorpskernen worden zelfs niet genoemd, worden financiële vragen opgelost door de spaarpotten van de gemeente leeg te halen en krijgen inwoners geen concreet antwoord over hoe de gemeente de koopkracht van inwoners op peil houdt en werkgelegenheid op lange termijn organiseert. Dat is zorgelijk voor onze inwoners’, begint Igor Bal, fractievoorzitter voor de Nissewaardse VVD.

Een lege agenda en lege spaarpotten
‘Het nieuwe college dat afgelopen week van start is gegaan, start met een lege agenda en trekt de spaarpotten van onze gemeente leeg. In het coalitieprogramma, dat dikker is dan het regeerakkoord, staan geen nieuwe woningbouwplannen, bestaande plannen in onze dorpskernen worden zelfs niet genoemd, worden financiële vragen opgelost door de spaarpotten van de gemeente leeg te halen en krijgen inwoners geen concreet antwoord over hoe de gemeente de koopkracht van inwoners op peil houdt en werkgelegenheid op lange termijn organiseert. Dat is zorgelijk voor onze inwoners’, begint Igor Bal, fractievoorzitter voor de Nissewaardse VVD.
 
‘Onze gemeente staat de komende jaren voor grote opgaven. Onze inwoners hebben te maken met omstandigheden die direct handelen van ze vraagt of ze scherpte keuzes laat maken: kunnen we verhuizen in onze eigen buurt of dorp of gaan we verbouwen, hoe betalen we de stijgende energierekening vandaag en hoe krijg ik weer grip op die energierekening daarna en welke duurzaamheidsmaatregelen passen bij ons huis en mijn situatie? Als de wereld zo snel verandert, wat betekent het dan voor mijn werk in de haven en een baan voor mijn kinderen? De zorgvraag stijgt en stijgt en daarmee kannibaliseert de zorg de gemeentelijke begroting. Dat vraagt om 1 ding: een gemeentebestuur die duidelijke keuzes maakt om dit op te lossen.’

 
Nu aan de slag, geen tijd te verliezen

Hij vervolgt: ‘De Nissewaardse VVD constateert dat onze inwoners helderheid en inzet van de gemeente op deze terreinen nodig hebben, dus waarom permitteert deze coalitie zich de ruimte wel om dit de komende tijd uit te gaan werken en niet nu al concrete keuzes te maken en deze kenbaar te maken aan de inwoners? Dit akkoord maakt op weinig onderwerpen direct keuzes of keuzes die op lange termijn de gemeente op koers houden of duidelijkheid aan de inwoners geven. Het akkoord roept meer vragen op, dan het antwoorden geeft over wat er bedoeld wordt.
 

Steeds minder geld voor groen, afvalverwerking en wegonderhoud
Door de razendsnelle groei van onze gemeente in de jaren ’70, ’80 en ’90 is de stad boven de grond en onder de grond toe aan groot onderhoud. Maar als er geen keuzes gemaakt worden in het sociaal domein, dan wordt de algemene reserve, oftewel de spaarrekening van onze inwoners steeds verder leeggehaald om de zorg te betalen en heeft Nissewaard over een paar jaar de pech dat het geld simpelweg op is voor de rest van die vervangingsopgave. Waarom wordt weer eenmalig extra geld van de spaarrekening gehaald voor zorg en jeugdzorg, maar worden er niet gewoon duidelijke keuzes gemaakt? Waarom is er niet voor gekozen om te kiezen voor de lijn: “Wanneer de zorg niet bewezen werkt, dan stoppen we dat type zorg”? Dit is slechts een voorbeeld. De Nissewaardse VVD verwacht op meer terreinen duidelijkheid in wat het college gaat doen en wat dat voor onze gemeente en inwoners betekent. Wij zullen via schriftelijke vragen meer duidelijkheid vragen.
 

Somber zijn VVD’ers niet
Bal besluit: ‘Somber zijn is niks voor een VVD’er, de mouwen opstropen, goede zin maken en aan de slag, dat is waar onze inwoners behoefte aan hebben. En dus zullen we de komende periode met allerlei initiatieven komen om bij te sturen: acties om de inwoners te helpen de energierekening te verlagen, een aanpak om meer grip te krijgen op de kosten in het sociaal domein, zodat er geld overblijft voor andere belangrijke zaken, ideeën om meer te doen aan de woningcrisis. Wij gaan vanuit de oppositie niet stilzitten en afwachten. Met een kritische blik en vol enthousiasme volgen we het nieuwe college met een kritische blik, helpen we het college hun agenda te vullen en zullen we de spaarpotten bewaken.’