Minder energiegebruik zorgt voor lagere rekening

Nissewaardse VVD doet college vier concrete voorstellen

Afgelopen periode stegen de energieprijzen fors. De situatie in Oekraïne en de onzekerheid voor de  energieleveranties die daardoor ontstaan, zijn daarvan de primaire oorzaak. De gevolgen van de stijgende energieprijzen treft iedereen en zijn voor de gebruiker: inwoner, ondernemer, stichting of  vereniging.

Minder gebruik is een lagere rekening

“Deze stijgende energielasten hebben negatieve impact gebruikers, op alle Nissewaardse huishoudens, en zullen (voor een deel) structureel zijn. Hoe hoger je energieverbruik, hoe hoger je energiekosten en hoe meer je moet betalen”, begint Angelique Twisker raadslid Nissewaardse VVD. Het Rijk keerde onlangs, via de gemeenten, 800 euro uit aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het minimum. Maar compensatie alleen is niet het antwoord, stelt de Nissewaardse VVD.

“Wij zijn van mening dat een bredere aandacht moet komen voor de impact van deze enorm stijgende energieprijzen voor alle gebruikers, ook voor hen met een inkomen hoger dan de 120% van het minimum dat het Rijk als uitgangspunt nam. Alle reden om het energieverbruik van huishoudens structureel te verlagen. Minder gebruik is een lagere rekening. Bovendien wordt daarmee naast de bijdrage aan de eigen portemonnee ook een bijdrage aan een duurzamere leefomgeving geleverd”, vervolgt Twisker.

Vier concrete voorstellen De Nissewaardse VVD stelt deze week schriftelijke vragen aan het College met vier concrete voorstellen waarmee lokaal een bijdrage kan worden geleverd om het nergieverbruik en daarmee de energierekening structureel te verlagen voor alle inwoners van Nissewaard. De Nissewaardse VVD stelt voor om meer collectieve inkoopacties te organiseren, en naast zonnepanelen ook bijvoorbeeld isolatie gezamenlijk in te kopen. Collectief inkoop levert een lagere prijs op voor de deelnemers. De eerdere energiebesparingspakketten t.w.v. 90 euro die elke inwoner kon aanvragen bij de WoonwijzerWinkel willen we graag nog een keer inzetten. Daarmee kunnen inwoners LED-lampen  bestellen, een waterbesparende douchekop of bijvoorbeeld tochtstrips. Verder willen we weten of er  binnen de bestaande minimaregelingen geld over is gebleven. Dat inzetten voor energiebesparingsmaatregelen werkt structureel door voor de doelgroep die dat het hardst nodig heeft. Tot slot vraagt de Nissewaardse VVD of het college de afspraken met woningcorporaties kan  openbreken: sneller verduurzamen van huurwoningen helpt veel inwoners!