Aanvalsplan energiebesparen versterkt koopkracht inwoners Nissewaard’

‘Een fors hogere energierekening is de realiteit van vandaag de dag. Deze sterk opgelopen vaste lasten zorgen voor beperking van de koopkracht van onze inwoners. ‘En dat is niets meer of minder dan minder geld overhouden in je portemonnee. Soms vervelend, omdat je minder overhoudt, soms heel naar omdat je niet of veel moeilijker kunt rondkomen’, begint Angelique Twisker, raadslid voor de Nissewaardse VVD.

‘Wijzen naar Den Haag en roepen om kabinetsmaatregelen, dat kunnen we allemaal. Het kabinet heeft dit voorjaar voor 6 miljard aan maatregelen getroffen en naar verwachting volgt met Prinsjesdag een pakket van nogmaals zo’n 15 miljard. Wij, de Nissewaardse VVD, zijn van mening dat ook de lokale politiek haar steentje kan bijdragen in het verlichten van de zorgen van onze inwoners. Niet wijzen naar Den Haag, maar de klauwtjes uit de mouwtjes!’, vervolgt ze met een glimlach.

‘Alle politici, ook lokaal, hebben de morele verplichting hebben dit voor de inwoners belangrijke en zorgelijke vraagstuk van adequate antwoorden te voorzien en een bijdrage te leveren in het verlichten van die financiële zorgen. Voor de Nissewaardse VVD is bovendien belangrijk dat inwoners hun eigen keuzes kunnen maken, keuzes die passen bij je eigen wensen en/of behoeften’, vervolgt Igor Bal, fractievoorzitter. ‘Politici die net doen alsof Den Haag alles kan repareren en die maatregelen nog gratis zijn ook, het is simpelweg niet waar. Juist de combinatie van meer duurzame energie opwekken en een structureel lager energieverbruik zorgt voor winst voor het milieu en klimaat, zorgt voor een lagere energierekening en dus grip op je uitgaven en hoe je dat doet: maak de keuzes die passend zijn voor jouw situatie. Politiek Den Haag heeft geen gratis geld, de maatschappelijke rekening wordt ‘gewoon’ opgebracht door jou, door alle Nederlanders en door alle Nederlandse ondernemers!’

Initiatiefvoorstel

De afgelopen zomerperiode heeft de Nissewaardse VVD met veel inwoners gesproken over het vraagstuk van de verminderde koopkracht en de gestegen energierekening. Bal vervolgt: ‘We hebben geen tijd en geen zin om te wachten. De beantwoording van de schriftelijke vragen die de Nissewaardse VVD eerder aan het college van BenW stelde over energiebesparing en de acties die lokaal ondernomen zouden kunnen worden, stelden de Nissewaardse VVD teleur. Het college nam en neemt een te afwachtende houding aan. Onze inwoners kunnen zich zo’n houding niet veroorloven, die zijn al volop aan de slag om energie te besparen!’

Twisker vult aan: ‘De maatregelen die de Nissewaardse VVD in dit initiatiefvoorstel aandraagt zijn op korte termijn uitvoerbaar, kennen weinig inhoudelijke complexiteiten en kunnen daarmee snel verlichting bieden aan onze inwoners. We nodigen andere politieke partijen en het college van harte uit met ons mee te denken en onze ideeën aan te vullen en te verrijken. Snel lokaal aan de slag, voor alle Nissewaarders!’