Na succesvolle veiligheidsdag, nu doorpakken!

Tijdens de veiligheidsdag dit weekend werd duidelijk hoeveel en wat voor inzet de hulpdiensten in Nissewaard bieden om klaar te staan voor inwoners en ondernemers als er problemen zijn op tal van gebieden. Nu het einde van het jaar nadert betekent dat ook dat het weer tijd is om plannen te maken voor komend jaar. Begin november behandelt de gemeenteraad de begroting 2023.“

Vorig jaar heeft de Nissewaardse VVD gevraagd om ambitieuzere doelstellingen te formuleren op het gebied van veiligheid en dit was door het college ook toegezegd. Daarmee is de verwachting gecreëerddat in onze gemeente, die gelukkig jaar na jaar veiliger wordt, er op een aantal onderwerpen meer inzet komt.”, zo begint Igor Bal, fractievoorzitter van de Nissewaardse VVD. “De verschillen zijn echter minimaal, terwijl veilig zijn en je veilig voelen de basis is. Dat is ontzettend belangrijk om fijn te kunnen wonen, werken en leven.”, aldus Michaël van Soest, commissielid voor de Nissewaardse VVD.

Volgend jaar streeft het college ernaar dat “minder dan 20%” van de inwoners zich onveilig voelt in de eigen leefomgeving. Daarmee wordt dus geaccepteerd dat ruim 17.000 Nissewaarders zich onveilig mogen voelen. “En dat terwijl we regelmatig meldingen krijgen van inwoners en ondernemers die klagen over dit onveilige gevoel, dan is dit bij uitstek een onderwerp waarop de ambitie en de inzet flink omhoog mag. We moeten ernaar streven dat niemand zich onveilig voelt in zijn eigen gemeente! ”, zo stelt Bal. “We zullen er bij de behandeling van de begroting op inzetten dat komend jaar een hogere ambitie wordt nagestreefd”, vervolgt hij.

De Nissewaardse VVD heeft in eerste aanleg nu technische vragen bij de begroting gesteld over dit onderwerp.