Het onderhoud in uw straat staat onder druk

‘Veel van onze wijken en buurten zijn zo’n dertig tot veertig jaar oud en toe aan groot onderhoud. Met steeds hogere kosten voor hulp en zorg in onze gemeente is het zeer waarschijnlijk dat steeds minder geld over blijft voor goed onderhoud van de openbare ruimte, de plantsoenen, de parken en de straten. Juist nu veel wijken herstraat moeten worden, kabels en leidingen onder de grond moeten worden vervangen en het groen een flinke opfrisbeurt kan gebruiken, ontbreekt het geld hiervoor’, begint Igor Bal, fractievoorzitter Nissewaardse VVD.

Veel wijken zijn in dezelfde tijd gebouwd en beginnen door de jaren heen meer en meer te slijten. Dat is in de basis heel logisch, net als in iedere woning is de badkamer of de dakkapel een keer aan vervanging toe. ‘Wij willen daarom precies weten hoeveel geld de gemeente nodig heeft voor goed onderhoud aan de wijken en buurten. Dat weten is het begin. Er voldoende geld voor vrijmaken zoals de Nissewaardse VVD bepleit is stap twee’, vervolgt Bal.

De gemeentelijke begroting bestaat hoofdzakelijk uit twee onderdelen die beiden ongeveer de helft van 350 miljoen euro zijn. Het sociaal domein, dus zorg en hulp naast onderhoud en beheer. Zorg en hulp kost jaar na jaar meer geld. ‘Het college heeft de afgelopen jaren meerdere malen geld uit de gemeentelijke spaarpot moeten halen om de uitgaven voor zorg en hulp te betalen. Dat kan zo niet doorgaan. Als de spaarpot steeds leger wordt en de uitgaven jaar na jaar blijven stijgen, is er steeds minder geld over voor die dingen die ook moeten: het opknappen van wijken en buurten die door de leeftijd achteruit gaan. ‘De 50 miljoen die het college nu vrijmaakt lijkt veel geld, maar is slechts voor een paar buurten voldoende en zorgt niet voor het jaarlijks onderhoud. De 30 miljoen die in 6 jaar tijd extra is uitgegeven voor zorg en hulp komt wél elk jaar terug, als we niet ingrijpen. Meer inzicht is dus de eerste stap, want als we op deze voet doorgaan dan dreigen alle andere buurten te verloederen en wordt wonen in onze wijken en buurten minder fijn en je eigen huis minder waard. Iets wat de lokale VVD met al het mogelijke wil tegenhouden.